2018 World Youth Championship Results

Round Robin

    
    
    
GROUP  
PosNameFADifPts
 
    
Carl Batchelor5 V 0Ryan Lynch 
Luke Humphries5 V 1Ryan Lynch 
Luke Humphries5 V 3Carl Batchelor 
Aaron Holdstock5 V 2Jack Faragher 
Rhys Hayden5 V 1Jack Faragher 
Rhys Hayden5 V 1Aaron Holdstock 
Nico Schlund5 V 2Conor Mayes 
Conor Mayes5 V 3Nathan Rafferty 
Nico Schlund5 V 0Nathan Rafferty 
Sven Groen5 V 1Keane Barry 
Bradley Kirk5 V 3Keane Barry 
Bradley Kirk5 V 3Sven Groen 
Steve Fitzpatrick5 V 3Callum Matthews 
Geert Nentjes5 V 0Callum Matthews 
Geert Nentjes5 V 1Steve Fitzpatrick 
Mats Gies5 V 2John Brown 
Brian Raman5 V 2John Brown 
Brian Raman5 V 3Mats Gies 
William Borland5 V 4Justin Smith 
Justin Smith5 V 1George Gardner 
George Gardner5 V 1William Borland 
Keelan Kay5 V 4Patrick Kovacs 
Dimitri Van den Bergh5 V 4Patrick Kovacs 
Dimitri Van den Bergh5 V 1Keelan Kay 
Jack Vincent5 V 3Jaikob Selby-Rivas 
Melvin de Fijter5 V 2Jaikob Selby-Rivas 
Melvin de Fijter5 V 2Jack Vincent 
Thomas Lovely5 V 3Sean Coohill 
Sean Coohill5 V 4Wessel Nijman 
Thomas Lovely5 V 3Wessel Nijman 
Callan Rydz5 V 3Logan Crooks 
Logan Crooks5 V 3Joe Davis 
Callan Rydz5 V 4Joe Davis 
Jack Main5 V 1Shane McGuirk 
Jimmy Hendriks5 V 3Shane McGuirk 
Jack Main5 V 3Jimmy Hendriks 
Mike van Duivenbode5 V 0Hendrik Eggermann 
Rowby-John Rodriguez5 V 1Hendrik Eggermann 
Mike van Duivenbode5 V 3Rowby-John Rodriguez 
Maxim Aldoshin5 V 3Josh McCarthy 
Rusty-Jake Rodriguez5 V 1Josh McCarthy 
Rusty-Jake Rodriguez5 V 1Maxim Aldoshin 
Levy Frauenfelder5 V 3Andrew Davidson 
Christian Bunse5 V 3Andrew Davidson 
Christian Bunse5 V 3Levy Frauenfelder 
Nico Blum5 V 4Adam Watson 
Mike De Decker5 V 1Adam Watson 
Mike De Decker5 V 1Nico Blum 
Mark Baxter5 V 3Christopher Hänsch 
George Killington5 V 0Christopher Hänsch 
Mark Baxter5 V 4George Killington 
Jeffrey de Zwaan5 V 2Danny van Trijp 
Lee Budgen5 V 0Danny van Trijp 
Lee Budgen5 V 3Jeffrey de Zwaan 
Maikel Verberk5 V 3Patrick van den Boogaard 
Jarred Cole5 V 3Patrick van den Boogaard 
Jarred Cole5 V 2Maikel Verberk 
Callum Loose5 V 4Dean Finn 
Justin van Tergouw5 V 3Dean Finn 
Justin van Tergouw5 V 0Callum Loose 
Kevin Doets5 V 4Jack Male 
Ted Evetts5 V 0Jack Male 
Ted Evetts5 V 2Kevin Doets 
Paolo Nebrida5 V 2Jarvis Bautista 
Rob Hewson5 V 0Jarvis Bautista 
Paolo Nebrida5 V 4Rob Hewson 
Jordan Boyce5 V 2Nicolai Rasmussen 
Scott Dale5 V 2Nicolai Rasmussen 
Scott Dale5 V 0Jordan Boyce 
Scott Jackson5 V 1Lewis Pride 
Kenny Neyens5 V 3Lewis Pride 
Scott Jackson5 V 3Kenny Neyens 
Tomoya Goto5 V 3Dylan Powell 
Dawson Murschell5 V 2Dylan Powell 
Dawson Murschell5 V 2Tomoya Goto 
Tom Lonsdale5 V 4Hampus Norrstrom 
Bradley Brooks5 V 2Hampus Norrstrom 
Tom Lonsdale5 V 3Bradley Brooks 
Greg Ritchie5 V 0Alexander Faddel 
Ryan Meikle5 V 1Alexander Faddel 
Ryan Meikle5 V 2Greg Ritchie 
Adam Paxton5 V 3Sebastian Pohl 
Tommy Wilson (Young)5 V 0Sebastian Pohl 
Adam Paxton5 V 4Tommy Wilson (Young) 
Harry Ward5 V 2Fred Box 
Niels Zonneveld5 V 2Fred Box 
Harry Ward5 V 1Niels Zonneveld 
Zong Xiaochen5 V 1Sven Hesse 
Rhys Griffin5 V 1Sven Hesse 
Rhys Griffin5 V 4Zong Xiaochen 
Lukas Wennig5 V 2Declan Cox 
Martin Schindler5 V 1Declan Cox 
Martin Schindler5 V 3Lukas Wennig 
    
     
     
Prize Results     Result Grid     History     Event Stats